Toegepast weinformatie-zoekentenschappelijk (“evidence-based”) onderzoek is naast onderwijs een van de kernopdrachten van de opleiding Toegepaste psychologie aan Howest. Onder toegepast of praktijkgericht onderzoek verstaan we onderzoek dat inspeelt op concrete behoeften en vragen vanuit het werkveld en/of onderzoek met een duidelijke terugkoppeling naar de praktijk.

De opleiding Toegepaste psychologie implementeert toegepast wetenschappelijk onderzoek op twee manieren in de opleiding:

 

1. Onderzoeksprojecten

Ten eerste wordt huidig en nieuw personeel ingeschakeld bij het uitvoeren en opvolgen van onderzoeksprojecten. Er worden projecten uitgewerkt die in overeenstemming zijn met enerzijds de verschillende rollen uit het opleidingsprofiel (psychodiagnosticus, psychologisch dienstverlener, interculturele actor, preventieactor, professionele teamspeler, organisator – communicator, trainer-coach, reflector), en anderzijds met de vier grote expertiselijnen binnen onze opleiding. Bovendien integreren we alle onderzoeksbevindingen zo snel en compleet mogelijk in onze onderwijsactiviteiten, zodat studenten steevast een innovatieve en evidence-based scholing krijgen, die inspeelt op de verwachte competenties.

Een greep uit onze lopende en recent gerealiseerde onderzoeksprojecten vindt u hier.

2. Bachelorproeven

Ten tweede worden studenten zelf ook actief betrokken bij onderzoek via bachelorproeven, maar ook via deelname aan onderzoek als proefpersoon of proefleider, via practica of methodiekvakken.

Klik hier voor meer informatie over onze bachelorproeven.