wordcloudAls opleiding staan wij ten volle achter de missie, visie, en waarden van Howest.

In zowel ons onderwijs, als ons onderzoek als dienstverlening staat evidence based werken centraal. Evidence based practice of wetenschappelijk onderbouwd handelen is ondertussen gemeengoed binnen de zorg- en welzijnssector (Bakker & Van Buuren, 2009), maar ook binnen het domein van human resources en personeelsmanagement (Vermeren & Speelman, 2010).

best-practice-1078383_1280Naast evidence based practice worden binnen de opleiding Toegepaste Psychologie aan Howest ook veelbelovende en goede praktijkvoorbeelden of best practices naar waarde geschat. Een goed praktijkvoorbeeld kan worden omschreven als ‘de presentatie door de directe betrokkenen van een concrete praktijk (voorbeeld) waarin wordt blootgelegd (getoond) wat er concreet gebeurt (beschrijvend) en waarom het op deze wijze gebeurt (verklarend)‘ (Kelchtermans & Ballet, 2009, p. 43). Deze goede praktijkvoorbeelden kunnen dus nieuwe toepassingen, allerhande programma’s of interventies beschrijven maar evengoed door de praktijk betekenisvolle of effectief bevonden activiteiten verklaren. We documenteren, beschrijven, en evalueren praktijkvoorbeelden of vertalen goede praktijkvoorbeelden naar andere contexten of nieuwe toepassingen.  Deze beloftevolle praktijkvoorbeelden of best practices zijn belangrijke bronnen voor de (verdere) professionalisering van (toekomstige) hulpverleners en psychologische dienstverleners.

Bronnen

Bakker, E. & Buuren, van H. (2009). Onderzoek in de gezondheidszorg. Houten, Nederland: Noordhoff Uitgevers Groningen.

Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2009). Geef eens een voorbeeld. Naar een methodiek van goede praktijkvoorbeelden. Mechelen: Plantyn.

Vermeren, P. & Speelman, T. (2010, september). Evidence based HRM. Personeel en Organisatie, 15, 1-27.