foto Heleen_bewerktHeleen Becuwe studeerde Pedagogische Wetenschappen (2014) en volgde de Specifieke Lerarenopleiding (2015) aan de Universiteit Gent. De laatste twee jaren van haar studies combineerde ze met projectwerk rond ‘Teacher educator Design Teams’ aan UGent.  Sinds 2016 werkt ze als projectmedewerker aan een peer support project in het team Toegepaste Psychologie van Howest. Meer details.


foto Petra C_bewerktPetra Casselman studeerde Klinische Psychologie aan de UGent (1997). Na haar afstuderen deed ze heel wat ervaring op in de jeugdzorg. Ondertussen bekwaamde ze zich in de cliëntgerichte en de psychoanalytische therapie. Sinds 2007 doceert ze binnen de opleiding Toegepaste Psychologie vakken zoals levensloop- en klinische psychologie, recht en deontologie en werken met kinderen en jongeren. Daarnaast begeleidt ze ook stages en is ze vertrouwenspersoon voor personeel. Meer details.


Miet-CraeynestMiet Craeynest studeerde Klinische Psychologie aan de KULeuven (2002) en behaalde aan de UGent haar doctoraat (2006). Sinds 2011 is ze lector aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Ze doceert er vakken die betrekking hebben op onderzoeksmethodologie, psychodiagnostiek en sociale psychologie. Ze doet er ook praktijkgericht onderzoek naar de verbetering van psychodiagnostiek binnen de schoolpsychologische en de neuropsychologische context. Meer details.


foto Petra DV nieuw ZWPetra De Vlieger behaalde haar masterdiploma in de Klinische Psychologie en een aggregaatsdiploma aan de KULeuven (2000). Vijf jaar later behaalde ze aan de UGent haar doctoraat. Sinds 2011 is ze lector aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest waar ze alle vakken in verband met gesprekstechnische vaardigheden voor haar rekening neemt. Naast haar tewerkstelling als lector in Howest heeft ze ook een zelfstandige praktijk als klinisch psycholoog en relatietherapeut. Ze begeleidt er vooral koppels of mensen met psychosomatische en stress-gerelateerde klachten door middel van kortdurende, oplossingsgerichte therapie.


foto SD ZWSofie Doom studeerde Klinische en Ontwikkelingspsychologie (1987) en volgde de Specifieke Lerarenopleiding aan UGent (2003). Ze deed 15 jaar ervaring op in het werkveld en specialiseerde zich in de Neuropsychologie. Sinds 2003 is ze lector aan Howest. Ze is coördinator van de opleiding Toegepaste Psychologie sinds 2010.


foto Veerle ZWVeerle Dubuy is doctor in de Gezondheidswetenschappen (UGent) en sinds 2006 werkzaam als lector in de opleidingen Toegepaste Psychologie en Sport en Bewegen van Howest. Haar onderwijsactiviteiten situeren zich voornamelijk in het domein van gezondheidspromotie (promotie van fysieke activiteit en gezonde voeding). Meer details.

 

 


foto Kim ZWKim Maes behaalde na haar bacheloropleiding leerkracht lager onderwijs (1998) nog haar masteropleiding in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde). Ze werkte een aantal jaren in de lerarenopleiding en ging daarna als GON-begeleider aan de slag. Sinds 2009 werkt ze als lector in de opleiding Toegepaste Psychologie en sinds 2011 is ze stagecoördinator van de opleiding. Ze werkte in het verleden mee aan verschillende onderzoeksprojecten van de opleiding. Haar onderwijsactiviteiten situeren zich voornamelijk rond gesprekstechnieken, reflectievaardigheden, leer- en ontwikkelingsstoornissen en online hulpverlening.

 


foto Matthew ZWMathew Maginet behaalde na zijn bachelordiploma leerkracht lager onderwijs (2011) nog zijn masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde) aan de Universiteit Gent (2014). Sinds 2015 is hij docent binnen de opleiding Toegepaste Psychologie waar hij (mede)verantwoordelijk is voor de vakken school- en pedagogische psychologie, diversiteit, en gesprekstechnieken. Daarnaast begeleidt hij ook stages.

 


Kathleen Omey studekathleen-omeyerde Klinische en Ontwikkelingspsychologie aan de UGent (1987). Daarna specialiseerde ze zich in neuropsychologische diagnostiek en in het werken met kinderen en jongeren. Momenteel is ze als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Ze doceert er (neuro-)psychodiagnostiek, gesprekstechnieken en gerontopsychologie. Daarnaast werkt ze in een zelfstandige praktijk als psychotherapeut.


foto HelgaHelga Peeters is doctor in de Psychologie (UGent) en sinds 2011 als lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Howest. Zowel haar onderwijs- als onderzoeksactiviteiten situeren zich voornamelijk in het domein van HRM, en vooral binnen Rekrutering & Selectie (competentiegerichte selectie, innovatievere methoden zoals situationele testen, …). Meer details.


foto PascalePascale Rogie studeerde Klinische Psychologie aan de UGent (1987). Daarna specialiseerde zij zich verder in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en in het werken met kinderen en jongeren. Ze is als lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie en doceert er gesprekstechnieken, ethiek en psychofarmacologie. Daarnaast fungeert zij ook als mentor voor de studenten Toegepaste Psychologie. Zij werkt eveneens in een zelfstandige psychologenpraktijk.foto Annemie ZWAnnemie Schepens is Doctor in de Pedagogische Wetenschappen en werkte in het verleden als doctor-assistent in de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de UGent. Sinds 2008 maakt ze deel uit van het team Bachelor Toegepaste Psychologie. Ze is er onderzoekscoördinator en tevens verantwoordelijk voor de begeleidingscyclus voor de bachelorproef.


foto Arne_bewerktArnaud Van den Berghe studeerde Klinische psychologie aan de KULeuven (1988). Na jaren in bedrijven aan de slag geweest te zijn, veranderde hij van koers. Sinds 2009 is hij als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Hij doceert er HRM en concentreert zich op het domein van training en coaching.


foto Lien ZWLien Van Eynde studeerde Klinische psychologie aan de UGent (1994). Ze deed heel wat praktijkervaring op, o.a bij het begeleiden van personen met een niet aangeboren hersenletsel, in het CLB voor buitengewoon onderwijs, bij pleegzorg voor kinderen met een beperking en in het palliatief support team van een algemeen ziekenhuis. Sinds 2014 zet ze deze praktijkervaring in als lector verbonden aan de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest, waar ze zich voornamelijk toelegt op de vakken gerontopsychologie, gesprekstechnieken en stagebegeleiding.

 


foto Pat ZWPat Vanhecke studeerde Orthopedagogiek aan de UGent (2001). Later specialiseerde hij zich in zorgverbreding in onderwijs, inclusief onderwijs, emancipatorisch werken met mensen met een beperking, en interculturele hulpverlening. Sinds 2011 is hij als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Hij doceert er School- en Pedagogische Psychologie, Diversiteit, Reflectieportfolio,… Daarnaast is hij ook actief als onderzoeker binnen de opleiding.

 


foto HannesHannes Verdru studeerde Klinische psychologie aan de KUL, met als specialisatie kinderen, jongeren, en hun gezinnen. Hij is lector en onderzoeker aan de Hogeschool West-Vlaanderen, binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Hij doceert er voornamelijk vakken rond training & coaching, en rond relatie- en gezinstherapie. Hij is ook als trainer verbonden aan de Interactie-academie vzw. Daarnaast werkt hij in een zelfstandige psychologenpraktijk (“Kaapstad“) voor kinderen en adolescenten.


eliaElia Wyverkens is klinisch psycholoog – seksuoloog en behaalde haar doctoraat aan de UGent (2015). Ze onderzocht de beleving van gezinsvorming via donorconceptie en de beleving van vruchtbaarheidsproblemen voor koppels. Elia haar passie ligt enerzijds bij het onderzoeken van de thema’s reproductiviteit, seksualiteit en gender en anderzijds bij de behandeling van relationele en seksuele problemen. Ze specialiseerde zich dan ook als seksuoloog en behandelt in haar praktijk koppels en individuen met relationele, seksuele problemen en genderdysforie (praktijkastrid.be). Daarnaast werkte ze een aantal jaren als onderzoeker bij Kom op tegen Kanker en UZ Gent. Sinds 2016 is ze werkzaam als lector aan Howest, binnen de opleiding Toegepaste Psychologie.