foto HelgaIn 2006 heb ik aan de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie (UGent) mijn doctoraat in de Psychologie behaald. Tussen 2006 en 2011 was ik als HR Research Expert tewerkgesteld bij Securex, waar ik onderzoek deed naar topics als employee engagement, stress en personeelsverloop.

In 2011 kreeg ik opnieuw de kriebels voor het onderwijs en ben ik lector en onderzoeker geworden in de opleiding Toegepaste Psychologie van Howest. Zowel mijn onderwijs-, onderzoeks-, als dienstverlenende activiteiten situeren zich in het domein van HRM, en vooral binnen Rekrutering & Selectie. In 2014 ben ik gedurende 6 maanden gastprofessor HRM geweest aan de vakgroep Personeelsbeleid van UGent.

Onderwijs

Het is zowel een uitdaging als mijn passie om onze studenten warm te maken en te blijven enthousiasmeren voor het werkveld van de bedrijfspsychologie. Ik doceer vakken zoals Arbeids- en Organisatiepsychologie en Rekrutering & Selectie, en begeleid tevens allerhande practica. Daarnaast ben ik ook betrokken bij onderzoeksgerelateerde vakken, zoals de bachelorproef.

Onderzoek

foto met filip, anseel en greetIn 2006 behaalde ik – onder het promotorschap van Prof. Dr. Filip Lievens – mijn doctoraat, met als titel “Faking and Impression Management in Low-Fidelity Simulations”. In ‘mensentaal’: ik onderzocht of, in welke mate en op welke manier sollicitanten in competentiegerichte interviews en bij situationele testen een goede indruk konden maken op consultants, en in welke mate dit invloed had op de validiteit van de instrumenten. (Foto van links naar rechts: ikzelf vlak na mijn doctoraatsverdediging – Prof. Dr.  Filip Lievens – Prof. Dr. Frederik Anseel – Prof. Dr. Greet Van Hoye)

Tegenwoordig zijn deze topics nog steeds mijn ‘dada’. De projecten en bachelorproeven die ik begeleid handelen vaak over competentiegericht selecteren, faking en impressie management, situationele testen, interviews, … Innovatieve selectie-instrumenten en sollicitantenreacties tijdens selectieprocedures boeien me ook.

In 2014-2015 was ik projectleider van het PWO-project “Situationele testen in de Vlaamse selectiepraktijk: een verkennend onderzoek naar de kwantiteit en kwaliteit van gebruik”. Dit project mondde in januari 2015 uit in een symposium: “Het Nieuwe Selecteren: Paradox, optie of must?”, en vervolgens in een artikel in HR Square.

Een lijst met mijn publicaties en presentaties op wetenschappelijke congressen vind je hier.

DienstverleningHelga op HR square

Ik ben – als lid van hun Advisory Board – reviewer voor het wetenschappelijk tijdschrift “International Journal of Management, Economics & Social Sciences” (IJMESS).

Ik ben lid van de Scientic Board van Defensie.

Binnen ons kenniscentrum ben ik verantwoordelijk voor de expertiselijn Competentiegerichte en innovatieve personeelsselectie en voor HR-dienstverleningsprojecten op maat. Zo heb ik bijvoorbeeld voor enkele organisaties (bv. ArcelorMittal Gent, Rode Kruis Vlaanderen, Defensie, Selor) op vraag advies verleend in verband met de ontwikkeling en validering van een situationele test.

Ik verzorg lezingen op seminaries. Enkele voorbeelden:

November 2015 “Situationele beoordelingstesten: efficiënt meten van gedragscompetenties in real-life situaties”. Lezing op het Symposium “Diagnostiek is (en blijft) een kunst, Vlaams Forum voor Diagnostiek, Gent.
Juni 2015 “Competenties in beeld”. Lezing op het Vdab lenteseminarie “#competent aanwerven: Handvaten voor uw buikgevoel”, Oosterzele.
April 2015 “Tien courante misverstanden uit de weg geruimd” en “Enkele innovaties in de dagelijkse selectiepraktijk, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek”. Lezingen op het HR Square seminarie “Werven en selecteren met uw volle verstand”, Brussel.
Januari 2015 Symposium “Het Nieuwe selecteren: Paradox, optie of must”, georganiseerd naar aanleiding van het PWO-onderzoeksproject “Situationele testen in de Vlaamse selectiepraktijk”.

 

In de pers:

April 2016 Interview op Radio 1 in ‘De bende van Annemie’ over do’s en don’ts bij het opstellen van een CV
PDF-versie                                    
April 2016 Bijdrage aan artikel “Is deeltijds werken voor jongeren de sleutel tot succes?” (Bron: De Redactie) PDF-versie
Juni 2015 Artikel in HR Square “Werven en selecteren met uw volle verstand”
Maart 2015 Artikel in HR Square “Het nieuwe selecteren: Paradox, optie of must?”
Maart 2013 Interview op Radio 1 in ‘Hautekiet’ over de waarde van assessment centers
November 2007 Artikel in HR Square “Impressie management en fakende kandidaat-werknemers. Hoe ontmaskert u een liegende sollicitant?”
April 2007 Artikel in HR Tribune “Je sterke kanten in de verf zetten is sociaal wenselijk.”

 

Contact

helga.peeters@howest.be