De bachelorproef is het sluitstuk van de student Toegepaste Psychoogie aan Howest. De bachelorproef bestaat uit 1) een wetenschappelijk onderbouwde tekst met de structuur van een onderzoekartikel, en daarbij aansluitend 2) een praktijkrelevant, innovatief  beroepsproduct (bijv. een dvd, cd-rom, handleiding, opleidingstraject, spel of vormingspakket, een protocol, een folder, een stappenplan voor een debriefing…). Met dit beroepsproduct worden studenten aangezet na te denken over de maatschappelijke of praktijkrelevantie van hun bachelorproef en dit in termen van kennisverruiming en/of bruikbaarheid voor het werkveld.

innovation-1155994-1279x1119De student kan voor zijn bachelorproef kiezen uit verschillende pistes:

(1) Hij voert toegepast of praktijkgericht onderzoek uit en werkt daarbij naar de ontwikkeling van een innovatief beroepsproduct toe dat aansluit bij een probleem, vraag, nood of best practice van het werkveld. Hiervoor nodigen we het werkveld uit om ons praktijkrelevante vragen, noden, best practices of problemen aan te leveren. 

(2) Hij werkt mee aan een lopend onderzoeksproject van Howest, UGent of een andere onderwijsinstelling. Ook bij deze piste wordt toegewerkt naar een specifiek, innovatief beroepsproduct.

Voor het beoordelen van de bachelorproef van de studenten doet de opleiding Toegepaste Psychologie een beroep op (ervarings)deskundigen uit het werkveld. Studenten kunnen op drie momenten hun bachelorproef verdedigen afhankelijk van het traject dat ze hebben afgelegd namelijk in juni, in augustus-september of in januari.

Wenst u zich op te geven als jurylid voor één of meerdere bachelorproeven? Stuur dan gerust een mail naar annemie.schepens@howest.be (coördinator onderzoek en bachelorproeven binnen onze opleiding).