fotoWijzer in ontwikkelingsstoornissen biedt een handig overzicht van de (neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen volgens de indeling en criteria van de recente DSM-5: verstandelijke-ontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, ASS, ADHD, leerstoornissen, DCD, en ticstoornissen. Er wordt gestreefd naar voldoende theoretische diepgang, gecombineerd met praktische handvaten voor professionals en ouders/leerkrachten.

Na de inleidende hoofdstukken met de basisbegrippen, belicht de auteur per hoofdstuk telkens een ontwikkelingsstoornis. Daarbij gaat ze vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten in op de kenmerkende eigenschappen, het diagnostische proces met classificatiecriteria en specifieke instrumenten, en de voornaamste ‘evidence based’ begeleidingsopties. Er is ook aandacht voor secundaire problemen en voor het samen optreden van een ontwikkelingsstoornis met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen kan gebruikt worden als handboek in alle opleidingen die aandacht besteden aan de ontwikkelingsstoornissen. Het is echter ook geschikt als naslagwerk voor iedereen die beroepshalve met ontwikkelingsstoornissen wordt geconfronteerd. Daarnaast kan het een hulp betekenen voor familieleden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, die de problematiek beter willen leren begrijpen maar binnen de populaire literatuur qua theorie op hun honger blijven zitten.

Auteur van dit boek is Séverine Van De Voorde, lector aan de opleiding Toegepaste psychologie van Howest.