Sinds 3 jaar zetelt Dr. Miet Craeynest, lector en onderzoeker aan de opleiding Toegepaste psychologie, namens de opleiding in de OLB-werkgroep (Onderwijsloopbaanbegeleiding). Dit is een uniek samenwerkingsproject tussen het werkveld (CLB-koepels van alle netten), hogescholen (Howest en Thomas More) en de universiteiten (KUL, UGent en VuB).

Het doel was een gratis testbatterij te ontwikkelen bedoeld voor CLB-medewerkers om leerlingen te begeleiden in hun studiekeuze bij de overgang van de eerste naar de tweede graad secundair onderwijs. Ondertussen is het een longitudinaal onderzoek geworden bij nog steeds ongeveer een paar honderd leerlingen die straks in hun laatste jaar SO zullen bevraagd worden. Binnen de sector mag dit een succesverhaal genoemd worden.

Eerder organiseerden we al in november 2014 in Howest Kortrijk een studiedag die de pers haalde. Sinds enkele weken is er nu een themanummer in het tijdschrift Caleidoscoop, dat helemaal aan het onderzoek en de testbatterij is gewijd. Zie http://www.caleidoscoop.be/index.php?ID=41586 voor de inhoudstafel.

De resultaten zijn ten dele gebaseerd op data die studenten in het eerste jaar verzamelden, en op een aantal bachelorproeven van studenten.