NIEUW vanaf oktober 2016: Postgraduaat Peer Support Coach: pg_peer-support-coach

Jongeren gaan in de eerste plaats met hun vragen en problemen bij leeftijds- of leefstijlgenoten (‘peers’) te rade. Ze zoeken steun bij elkaar. Peer support is de noemer waaronder verschillende vormen van ondersteuning door peers thuishoren (bijv. peer leaders, peer educators, peer mentors, peer coaches, vertrouwensleerlingen of leerlingenbemiddelaars). Aan peer support in het onderwijs worden op basis van heel wat ervaring en onderzoek specifieke voordelen gekoppeld: zowel voor leerlingen als voor de leerkrachten en de school. Peer support kan preventief een grote rol spelen. Een goede organisatie en omkadering van jongeren voor het slagen van peer support zijn daarvoor echter cruciaal.

Met het postgraduaat peer support coach willen we leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdwerkers, … en al diegenen die werken met jongeren handvaten aanreiken en trainen om peer support structureel en onderbouwd te implementeren in hun organisatie. [Lees meer…]

Dit postgraduaat is uniek in Vlaanderen!