Nina Stoffijn, afgestudeerd aan de opleiding Toegepaste Psychologie, schreef een eindwerk “Juf, kunnen meisjes ook met meisjes trouwen?” en werd hiervoor genomineerd voor de Klasseprijs 2015. Nina Stoffijn onderzocht of en zo ja, hoe het thema homoseksualiteit in de kleuterklas aan bod komt. Haar conclusie: ondanks hun positieve attitude tegenover holebi’s heerst er bij kleuterleerkrachten vaak nog onwetendheid over hoe het thema in de klas te behandelen, dit terwijl kleuterleerkrachten een belangrijke schakel kunnen worden in het creëren van een positief beeld rond holebi’s en het terugdringen van homo-negativiteit die vandaag nog te veel heerst. Je kan het journalistiek artikel en de scriptie zelf downloaden op de website van Klasse.

artikel Nina Stoffijn

artikel Nina 2